Het project ‘Begijnhoven. Eeuwenoud. Eigentijds’ brengt de hedendaagse cultuur rond de begijnhoven in woord en beeld onder de aandacht. Tekenaar Stefaan Kerkhof bezocht 40 begijnhoven en maakte er tekeningen van. Zijn zoon Alexander trok in zijn voetspoor met camera in de hand en onderzocht de maatschappelijke tendensen op de begijnhoven. Kunsthistorica, theologe en vertelster Mieke Felix belicht vanuit haar expertise de belangrijkste periodes in de geschiedenis van de begijnenbeweging.

Het resultaat is een boek en een tentoonstelling over uniek erfgoed in de Lage Landen dat aan actuele thema’s raakt. Met tekeningen, historische benaderingen, bijzondere verhalen, 360° fotomateriaal en getuigenissen van onder meer Daniël Alliet, Hans Op de Beeck en Sigiswald Kuijken, en een voorwoord van Marc Vervenne.

De tentoonstelling kadert in de viering van twintig jaar erkenning van dertien Vlaamse begijnhoven als UNESCO-werelderfgoed.

www.eeuwenoudeigentijds.be